Meses #25dMaig

Com funciona una mesa de vot el #25dMaig?

Les meses de la jornada de vot del 25 de maig, s’instal·laran en les proximitats dels col·legis electorals de les eleccions europees sense interferir en el desenvolupament d’aquestes. L’organització durà a terme les gestions davant la Junta Electoral i el grup local haurà de sol·licitar els permisos d’ocupació de la via pública en el cas que sigui necessari. En el seu moment facilitarem models i recomanacions més específiques als fedataris.

A la mesa, hi haurà tres persones per poder garantir tres aspectes bàsics.

a)    Acreditació dels votants: caldrà registrar el DNI i el municipi de residència dels votants mitjançant una aplicació informàtica que facilitarà l’organització.

b)    Informació sobre la mecànica de vot: només en el cas que el votants tinguin dubtes.

c)    Fer efectiu el vot: comprovar que la introducció de la butlleta es fa de forma correcta.

L’organització publicarà un manual del fedatari on es descriurà el procés de forma més detallada

Mapa de meses 25deMaig

El nombre de meses inscrites és de més de 250.

Formulari registre de taules

Llistat de taules