Què volem?

# Fer objectiva la voluntat popular en les matèries de la convocatòria.

# Aconseguir una alta participació i que aquesta en sigui la principal força.

# Fer possible el vot a tots els municipis de Catalunya.

# Combinar amb èxit la deliberació pública, el vot electrònic i el vot presencial.

# Activar una xarxa a favor de la democràcia directa a través d’una experiència pràctica.

# Plantejar accions posteriors a la presa de decisions.