Com ens organitzem?

 

Multireferèndum és una organització independent i el seu objectiu principal és facilitar el procés de referèndum popular, garantint-ne l’ objectivitat i neutralitat. En paral·lel es treballa perquè aquesta experiència pugui donar lloc a una eina de futur. Els nivells de treball i decisió són:

ASSEMBLEA GENERAL

Espai on es prenen les decisions i s’acorden les línies generals de la campanya. És oberta, convocada públicament i territorialment rotativa. S’hi participa en qualitat de persona individual.

COMISSIÓ PROMOTORA

Està formada per un portaveu de cada grup promotor de preguntes i un nombre equivalent de persones de l’assemblea de multireferèndum. Fa un paper d’enllaç entre les entitats promotores i l’assemblea. Pot prendre acords d’urgència que hauran de ser validadess posteriorment per l’assemblea i fer tasques de portaveu.

COORDINADORA I COMISSIONS DE TREBALL

La coordinadora i les comissions són espais únicament de treball que desenvolupen els acords generals de l’assemblea i hi duen propostes.

FEDATARI/A

Persona responsable de les meses de vot amb la principal tasca de garantir que la consulta es desenvolupa segons la metodologia acordada. Fan també d’enllaç local amb l’organització general.

MESES DE VOT

Estan formades per un fedatari i un mínim de dues persones més. Cal donar-les d’alta en aquesta mateix pàgina web, indicant la seva ubicació perquè pugui visualitzar-se al mapa del multireferèndum.  N’hi ha de dos tipus:

  • Meses #25dMAIG
  • Meses de vot anticipat

Per més informació de com donar-les d’alta i fer-les funcionar visiteu la secció COL·LABORA d’aquesta mateixa pàgina.

GRUP LOCAL

Conjunt de persones que treballen en l’organització de meses locals a nivell de poble, ciutat, barri, comarca, etc. Promouen, a la vegada, el debat sobre les temàtiques del multireferèndum.

ENTITATS OBSERVADORES

Entitats independents que garantiran la objectivitat del procés.

PERSONES I ENTITATS ADHERIDES

Donen recolzament material i simbòlic a la campanya.