Principis

 

# Independent: és una iniciativa no oficial, gestionada des del teixit associatiu i al servei de grups que necessiten dur les seves causes a referèndum.

# Cooperatiu:els col·lectius promotors de les preguntes cooperem per convocar amb el màxim de garanties la societat catalana.

# Confluent:és un vector de treball concret, de durada determina i obert a persones i col·lectius interessats en les temàtiques tractades o en el mateix procés participatiu.

# Instituent: treballem per bastir una eina lliure que sigui útil en el futur per seguir abordant problemàtiques tant locals com generals.