Què és?

 

Multireferèndum és una convocatòria per decidir sobre diferents qüestions d’interès públic que es multiplicarà a Catalunya des del 23 d’abril fins al 25 de maig, dia de les eleccions europees.

Els col·lectius promotors volem que s’expressi la voluntat popular de forma directa i determinant sobre problemàtiques aturades a les institucions o sobre les quals no es deixa decidir la població.

S’hi combinarà el vot electrònic i el presencial, tot garantint l’accés a informació contrastada i a diverses formes de debat i deliberació.

El procediment i la xarxa que en resultin estaran al servei de properes edicions, per anar construint una eina de referèndum obert, en els camins d’una democràcia d’arrel, creixent i directa.

Per organitzar-lo necessitarem tota l’ajuda.