Les principals formes de col·laboració amb #multireferèndum són organitzar meses de vot i participar en els grups locals que treballaran per estendre la consulta i dinamitzar els debats sobre les preguntes arreu del territori.

Les meses de la jornada de vot del 25 de maig, s’instal·laran en les proximitats dels col·legis electorals de les eleccions europees sense interferir en el seu desenvolupament. L’objectiu és aconseguir que cada col·legi oficial compti amb una mirall del multireferèndum.

L’organització ho ha gestionat davant la Junta Electoral i el grup local haurà de sol·licitar els permisos d’ocupació de la via pública en el cas que sigui necessari. De fet, la Junta Electoral de Girona, ja ha autoritzat la celebració del multireferèndum responent a la nostra sol·licitud.

Per a més informació, a l’apartat de Recursos del web pots trobar el model d’instància als Ajuntaments per instal·lació a la via pública i recomanacions més específiques als fedataris.

Només tens temps fins el 17 de maig, coincidint amb l’inici del vot anticipat presencialment.

comuntarmesainfografia

El vídeo #ParaUnaTaula t’explica el procés, pas a pas.

Recorda que cal donar-­les d’alta al més aviat possible al formulari que trobaràs a continuació. Per a fer-ho, cal assenyalar el lloc on preveieu instal·lar-­la i facilitar les dades de contacte d’una d’elles, que és la que actuarà com a persona fedatària, però què implica això?

La fedatària és la persona que dóna fe de que la votació es desenvolupa correctament. Rebrà totes les informacions i ajudes necessàries perquè la mesa funcioni i haurà de fer arribar els resultats després del recompte. Cal que estigui fàcilment localitzable ja que és l’enllaç entre la organització general i la local. També estarà en contacte amb la resta de fedataris i fedatàries.

Comproveu que no hi hagi una mesa en la mateixa ubicació al mapa abans de fer l’alta.

A la mesa, hi ha d’haver 3 persones per poder garantir tres aspectes bàsics.

a)    Acreditació dels votants: caldrà registrar el DNI i el municipi de residència dels votants mitjançant una aplicació informàtica que facilitarà l’organització.

b)    Informació sobre la mecànica de vot: només en el cas que el votants tinguin dubtes.

c)    Fer efectiu el vot: comprovar que la introducció de la butlleta es fa de forma correcta.

Per això com a fedatari, cal que comptis amb el suport de com a mínim dues persones més. Més endavant, intenteu ampliar el grup per poder fer torns.

Tot seguit, l’organització es posarà en contacte amb vosaltres i la mesa es podrà visualitzar al mapa.

Acabat l’horari de votació, haureu de fer l’escrutini i recompte de vots.

Un cop inscrits, l’organització us farà arribar per correu electrònic un manual del fedatari on es descriu el procés de forma més detallada.

Què més he de saber?

queposamultireferendum

Encara dubtes? Alguns consells

Penseu una ubicació provisional de la mesa en funció dels col∙legis electorals habituals. Això ens ajudarà a visualitzar-la en el mapa de la web.Més endavant, ja concretareu el lloc exacte en col·∙laboració amb l’organització i amb les indicacions de la Guia del fedatari

Si hi ha d’altres meses de multireferèndum en el vostre municipi, ciutat o barri, coordineu-­vos per la logística i divulgació (trobareu els contactes a la web o escrivint a participacio@multireferendum.cat)

Poseu-vos en contacte amb el grup local/territorial més proper per obtenir els materials de campanya i col∙laborar en l’estensió de
la iniciativa. Assistiu a les reunions que facin si és possible. Trobareu informació a l’agenda de la web.

Trobareu els contactes a la web o escrivint a coordinacio@multireferendum.cat.

Què esperes per donar d’alta una taula?

Perquè la taula de la democràcia encara no està parada, aquest 25M, #ParaUnaTaula i omplim els carrers de democràcia i expressem la voluntat popular sobre els temes que ens importen. Fem democràcia directa, fem-la entre totes.